Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP – UEN – CHEO → Historie → CHEO 11
iduzel: 29596
idvazba: 37690
šablona: stranka
čas: 21.7.2024 03:23:12
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 29596
idvazba: 37690
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'cheo.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/historie/29596'
iduzel: 29596
path: 8549/21327/21328/21332/21352/29596
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

CHEO 11

Seznam příspěvků:

 

originál

 • Vaněk F.: Koncepční směry elektroenergetiky v ČR a vymezení jejich uplatnění.
 • Kůs P., Bártová Š., Červenka P.: Použití pokročilých oxidačních procesů v energetickém průmyslu.
 • Kůs P., Bártová Š., Skala M.: Nasazení reverzní osmózy na jaderné elektrárně Temelín - projekt Rekybo.              
 • Pohořelý M.: Recyklace fosforu ze stabilizovaného čistírenského kalu.
 • Zach B. : Čištění spalin ze spalování odpadů pomocí sodných a vápenatých sorbentů.
 • Moško J. : Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu v režimu oxy-fuel.
 • Sialini P. : Studium difúze kyslíku oxidickou vrstvou slitin Zr pomocí reakce 18O(p,alfa)15N.
 • Poláčková J. :  Korozní odolnost materiálů parních turbín – oxidické vrstvy.
 • Berka J., Dámer J.: Vybrané výsledky testů degradace slitin v heliu při vysoké teplotě.
 • Tůma L.: Korozní charakteristika tenkého filmu na bázi Si na povrchu zirkonia.
 • Varga A. : Koroze oběžného kola čerpadla sádrovcové suspenze.
 • Rudasová P., Sajdl P. : Studium funkce filmotvorných aminů v podmínkách  580° C a  17 MPa.
 • Bystrianský V. : Elektrochemický přístup k testování filmotvorných amínů.
 • Foubíková A., Kůs P., Parschová H., Marušáková D.: Odstraňování cesia z roztoku kyseliny borité pomocí nanozeolitu
 • Chlupáčová M., Parschová H., Kůs P.: Sorpce těžkých kovů z vodných roztoků pomocí selektivních sorbentů
 • Mikeš, J., Jelínek, L., Chlupáčová M., Parschová H., Kůs P.: Sorpce těžkých kovů z vodných roztoků pomocí selektivních sorbentů
 • Moško J., Pohořelý M., Durda T., Zach B., Šyc M., Svoboda K.: Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu v režimu oxy-fuel
 • Petrů J., Poláčková J.: Konstrukční materiály pro technologie CCS
 • Farták J., Jiříček I.: Studium metod pro stanovení nedopalu v popelu z biomasy
 • Jiříček I., Farták J.: Regenerovatelné vápenaté sorbenty pro vysokoteplotní záchyt CO2 ze spalin
 • Petrů J.: Hlubinné úložiště
Aktualizováno: 21.10.2016 13:50, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi