Nepřihlášený uživatel
iduzel: 21348
idvazba: 26473
šablona: stranka
čas: 23.10.2018 14:18:01
verze: 4480
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

 

Program konference CHEO 12

 

 4. září 2018

posluchárna B III, VŠCHT Praha

Technická 3 (budova B), Praha 6

 

9.00 h  - registrace účastníků konference

9.20 h - zahájení konference –  prof. Ing. Václav Janda, CSc.

 

předseda bloku přednášek: prof. Ing. Václav Janda, CSc.

9.30 h

Vaněk František: Vybrané problémy elektroenergetiky ČR v evropském kontextu.

9.50 h

Seydl Richard (ČEZ, a.s.):  Nové způsoby řízení chemického režimu u kotlů nadkritických parametrů, případně vysokotlakých kotlů.

10.10 h

Berka Jan (CV Řež): Aktuální výsledky z oblasti výzkumu materiálů a technologií pro heliem chlazené jaderné reaktory.

10.30 h

Bystrianský Václav (VŠCHT Praha): Vliv znečišťujících prvků na stabilitu heterogenního svarového spoje. 

10.50 h

Novák Michal (VŠCHT Praha): Korozní chování tenkého filmu na bázi FeZrSi na povrchu zirkonia.

 

11.10 h - 12.00 h přestávka, oběd

 předseda bloku přednášek: Ing. Ivo Jiříček, CSc.

12.00 h

Sialini Pavel (VŠCHT Praha): Analýza oxidických vrstev zirkoniových slitin pomocí Ramanovy spektroskopie.

12.20 h

Tůma Lukáš (VŠCHT Praha): Vliv chromového povlaku na protikorozní vlastnosti slitiny Zr1Nb.

12.40 h

Farták Josef (VŠCHT Praha): Srovnání instrumentálních metod pro technickou analýzu popelů z biomasy.

13.00 h

Pohořelý Michael (VŠCHT Praha): Výroba biocharu na bázi čistírenského kalu.

13.20 h

Dobrovolný Kryštof (VŠCHT Praha): Matematické modelování selektivity odprašování argonovými ionty při XPS měřeních.

13.40 h

Macák Jan (VŠCHT Praha): Elektrochemické měření v superkritické vodě.

 

14.00 h - 14.30 h přestávka, káva

  

předseda bloku přednášek: doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

14.30 h

Toropitsyna Yelena (VŠCHT Praha): Sorpce přechodných kovů z kyselých důlních vod.

14.50 h

Kůs Pavel (CV Řež):  Selektivní sorpce Cs a Sr z havarijního roztoku JE.

15.10 h

Kotowski Jaroslav (CV Řež): Sledování proudění v puklinovém prostředí.

15.30 h

Mészáros Bence (CV Řež): Měření teploty solidu vysoko teplotních tavenin na základě vizuální polytermální analýzy.

15.50 h

Hadrava Jan (CV Řež): Bezplamenné spalování radioaktivních a nebezpečných odpadů v tavenině soli.

 

16.15 h - 20.00 h společenský večer – respirium

 

 

 

Organizační pokyny:

 

Konferenční poplatek: 1500,-Kč bez DPH, zahrnuje: osobní účast na konferenci, sborník přednášek, organizační náklady a občerstvení na konferenci

 

Bankovní spojení:  ČSOB, č.ú. 130197294/0300, v.s. 218108002

                               Naše údaje: IČ : 60461373, DIČ: CZ60461373, jsme plátci DPH              

Kontaktní údaje:

VŠCHT Praha

Ústav energetiky

Technická 3

166 28 Praha 6

Tel.: 220 443 125 – Ing. Hana Juklíčková

E-mail: hana.juklickova@vscht.cz

 

Přihlášku a další aktuální informace naleznete na adrese: http: //www.vscht.cz/ktt/cheo/

 

Aktualizováno: 31.8.2018 09:01, Autor: Eva Mištová

KONTAKT

VŠCHT Praha      

Ústav energetiky        

Technická  3      

166 28   Praha 6


Tel. : 220 443 125                       Ing. Hana Juklíčková

Fax :  220 443 898

E-mail: hana.juklickova@vscht.cz

 

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi