Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP – UEN – CHEO → Historie → CHEO 10
iduzel: 21708
idvazba: 27004
šablona: stranka
čas: 21.7.2024 03:02:32
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 21708
idvazba: 27004
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'cheo.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/historie/21708'
iduzel: 21708
path: 8549/21327/21328/21332/21352/21708
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

CHEO 10

Seznam příspěvků 
šířka 215px

Koroze v energetice

 • Berka J.: Projekty zaměřené na odolnost konstrukčních materiálů pro pokročilé jadernér eaktory
 • Jiříček J., Rudasová P., Hásl T., Farták J.: Cizorodé látky v parních částech oběhů a degradace turbín
 • Bystrianský J. ,Rapouch J., Kander L.,Stejskalová Š., Horsák L., Němec O, Kellner P.: Specifická poškození ocelí membránových stěn
 • Rudasová P.: Poškození disku rotoru kondenzační turbíny
 • Poláčková J.: Vliv chemických režimů na oxidické vrstvy materiálů v energetice
 • Vénos O.: Koroze zirkoniových slitin za přítomnosti lithných iontů
 • Marušáková D.: Akustická emise během tahové zkoušky na oceli 304
 • Kronďák : Mikrobiální koroze potrubních tras a její řešení
 • Krausová A., Macák J., Novák M., Vrtílková V.: Ex-situ charakterizace korozních vrstev slitin zirkonia
 • Šípová M., Kryková M., Skoumalová Z., Macák J.: Posouzení vlivu superkritické vody na korozní odolnost vybraných ocelí


Úprava vody pro energetiku a životní prostředí

 • Konečný P. a kol.: Využití reverzní osmózy v energetice
 • Lukáč J., Krafčík M.: Program chemickej úpravy vody pre reverzné osmózy
 • Seydl: Vliv začlenění reverzní osmózy do ionexové technologie na cenu vyrobené přídavné vody
 • Kůs P.: Zakoncentrování kyseliny borité pomocí reverzní osmózy
 • Kůs P.: Selektivní sorpce vanadu(v) a molybdenu(vi) na polymerním sorbentu s diolovými skupinami
 • Kobzová A.: Zahušťovací testy chladících vod: proč a jak?
 • Hanus V. : Principiálně nový přístup k řízení chemického režimu parogenerátorů
 • Parschová H.: Odstraňování iontů kobaltu z vodných roztoků
 • Porschová H.: Vlastnosti selektivního sorbentu lewatit dw 630 při sorpci uranu z vodných roztoků a následné desorpci
 • Mištová E.: Sorpce cesia na klinoptilolitu

Obnovitelné zdroje energie

 • Hásl T., Jiříček I. : Porovnání efektivity a ekonomiky využití jednotlivých organických materiálů pro ukládání termální energie ve formě latentního tepla
 • Farták J., Hrubý J., Jiříček I.: Stanovení vlastností slámy a produktů jejího spalování
 • Durda T., Pohořelý M., Šyc M., Svoboda K., Kameníková P., Jeremiáš J., Punčochář M.: Vliv parciálního tlaku kyslíku ve spalovacím médiu na emise a účinnost procesu fluidního spalování kukuřičné slámy
Aktualizováno: 21.10.2016 13:00, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi