Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP – UEN – CHEO → Historie → CHEO 9
iduzel: 21707
idvazba: 27003
šablona: stranka
čas: 21.7.2024 02:04:04
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 21707
idvazba: 27003
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'cheo.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/historie/21707'
iduzel: 21707
path: 8549/21327/21328/21332/21352/21707
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

CHEO 9

ořez 215*215px

 

 

 

Seznam příspěvků na konferenci CHEO 9

 

Úprava vody pro energetiku a životní prostředí

Aplikace ionexů PUROLITE v kombinaci s membránovými technologiemi

Boodo F., Chmelař J., Chmelař J. jr.

6

Membránové procesy v energetice

Marek J.

13

Predikce vlastností ionexů z výrobních demistanic experimentální metodou

Seydl R.

16

Chování organických látek při demineralizaci vody

Hübner P.          

23

Čištění kyseliny borité od organického znečištění a křemíku

Kunešová K., Kůs P.

44

Odstraňování beryllia z vodných roztoků na středně a slabě kyselých katexech

Šlapáková P., Parschová H.

50

Automatizácia a monitoring pri chemickej úprave chladiacich vôd v energetike

Madej J., Lukáč J., Varga L.:

56

Příprava kompozitních sorbentů pro odstraňování nežádoucích látek z vodných roztoků

Porshová H., Parschová H.

62

Vliv pH na stabilitu a kapacitu kompozitních sorbentů při odstraňování arsenu z vodných roztoků

Pohořelá A., Parschová H., Jelínek L.

68

Sorpce nikelnatých iontů z modelové pitné vody speciálními sorbenty

Stas M., Parschová H.

75

Sorpce iontů chromu z vodných roztoků

Němeček M., Parschová H., Šlapáková P.

83

Porovnání sorbentů na bázi aluminy pro sorpci fosforečnanů z vodných roztoků

Štefanov M., Mištová E.

90

 

Energetika a životní prostředí

Vliv fyzikálně-chemických vlastností uhlí na proces zplyňování v reaktoru s fluidní vrstvou

Durda T., Pohořelý M. a kol.

96

Poznatky z výzkumu vlivu biomasy na odsíření fluidních kotlů

Buryan P.

105

Emise oxidu uhličitého a fotovoltaické zdroje elektrické energie

Buryan P., Donát P.

114

Možnosti zvyšování odsíření v ČEZ, a.s.

Stonawski J.

122

Nežádoucí reakce vytříděných odpadů nebo tuhých alternativních paliv

Buryan P.

142

 

Obnovitelné zdroje energie

Energetika by měla využívat ekologickou energii

Vošta J., Janda V.

148

Oživení projektů podzemního zplyňování uhlí, stav ČR a svět

Vaněk F.

151

Vliv struktury organických látek s fázovou přeměnou na jejich termoakumulační vlastnosti

Hásl T., Žemlová T., Jiříček I.

156

Posouzení ekonomické efektivnosti výroby elektrické energie z odpadního tepla a fotovoltaických panelů

Mazegue Pavelková, E., Živělová I.

162

Vliv pyrolýzní teploty a typu ligno-celulózové a celulózové biomasy na výtěžek, specifický povrch a mechanickou odolnost aktivního koksu

Pohořelý M., Břendová K., Krček M., Šyc M., Punčochář M., Száková J.,Tlustoš P.

171

 

Koroze v energetice

Koroze a protikorozní ochrana kovů ve vodném prostředí

Vošta J., Janda V.

177

Méně známé složky vrstev a úsad parovodních cyklů

Jiříček I., Rudasová P., Žemlová T., Hrubý J.:

186

Porovnání postupů chemického čištění materiálů pro energetické okruhy

Rapouch J.

192

Kritéria volby materiálů do výměníků tepla, pracujících v chladicích vodách

Bystrianský J., Říhová-Ambrožová J.:

200

Odolnost vysocelegovaných austenitických ocelí proti mezikrystalové korozi

Šefl V.

232

Vliv stavu povrchu na vlastnosti vysoce legovaných ocelí

Bystrianský J. a kol.

238

 Vliv hydrogeuhličitanového iontu na kyslíkovou korozi ocelí

Chalabala J., Sajdl P., Stodola J., Vošta J., Macák J.

254

Vliv parciálního tlaku vodní páry a prostorové rychlosti na odstranění HCl z plynu pomocí sorbentů na bázi alkalických kovů

Pohořelý M., Cabáková G., Skoblia S., Parschová H., Jeremiáš M., Svoboda K., Hartman M.

260

 

Jaderná energetika 

Partnerství v jaderné energetice nové generace

Petrů J.

268

Studium materiálů umožňujících akumulaci tepla pro aplikace v jaderné energetice

Martinec J.

271

Koroze slitin zirkonia v prostředí VVER

Renčiuková V., Macák J., Sajdl P., Novotný R., Vrtílková V.

278

Výzkum materiálů pro superkritické bloky

Zychová M., Fukač R., Růžičková M., Vojáček A.

286

Dependence of Properties of Oxide Layers on Zirconium Alloys

Dzurus M., Petrů J., Sajdl P.

290

Aktualizováno: 7.9.2015 15:38, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi